گزارشی که کارشناسان حوزه سایبری در سال 2018 منتشر کردند، نشان می‌دهد بخش‌های تجارت و شرکت‌های فعال اقتصادی با 45.9 درصد جزو بخش‌های مورد علاقه حمله هکرها محسوب می‌شود.